Tjenester
Vi synliggjør deg gjennom digital markedsføring. Vi tilbyr kreative filmkampanjer og ekspertise innen visuell formidling. Vi tilbyr også konsulent tjenester. Vi bistår bedrifter, byråer, det offentlige og det private i å lykkes med digital markedsføring og filmproduksjon. Både for sosiale medier, promo, tv, event, etc.Sammen identifiserer vi merkevaren til bedriften for å finne unike markedsmuligheter. Deretter skreddersyr vi en merkevarestrategi med fokus på kreativ visuell formidling
https://youtu.be/tpyABMwKO4ghttps://youtu.be/WP9tyOKmoekhttps://youtu.be/J8uzV_IbnTMhttps://youtu.be/76-elD-iED4